logotype
img1
img2
img3

O projekcie


1.09.2015

Europejska Fundacja Rozwoju

w okresie 01.09.2015-30.06.2016 realizuje projekt

"WebQuestowa przygoda szkolna w Kamionce Wielkiej"

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego "Z PZU po lekcjach"

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 200 uczniów z 10 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu wiejskiej gminy Kamionka Wielka a w szczególności z:

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej (podstawówka i gimnazjum);

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej (podstawówka i gimnazjum);

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie (podstawówka i gimnazjum);

Zespołu Szkół w Mszalnicy (podstawówka i gimnazjum);

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Kamionce Wielkiej.

Młodzież ta będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli przy wykorzystaniu innowacyjnej metody nauczania WebQuest. Uczestnicy projektu zwiększą swoje zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką języka polskiego oraz nabędą umiejętność selektywnego poszukiwania informacji w przepastnym internecie.

Zapraszamy do udziału!!!

 


30.06.2016r.

Europejska Fundacja Rozwoju

w okresie 01.09.2015-30.06.2016 zrealizowała projekt

"WebQuestowa przygoda szkolna w Kamionce Wielkiej"

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego "Z PZU po lekcjach"

W zajęciach dodatkowych przeprowadzanych w ramach projektu udział wzięło 200 uczniów z:

-Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej

-Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej

-Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

-Zespołu Szkół w Mszalnicy

-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Kamionce Wielkiej.

Na zajęciach dodatkowych uczniowie podzieleni na 5-cio osobowe zespoły opracowywali po 9 autorskich projektów za pomocą innowacyjnej metody WebQuest z zakresu szeroko rozumianej tematyki języka polskiego. WebQuesty opracowywane były na podstawie scenariuszy przygotowanych przez eksperta. Na zakończenie projektu w każdej ze szkół odbyły się Szkolne Festiwale Języka Polskiego, podczas których uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali opracowane WebQuesty szerszej społeczności szkolnej.

Dziękujemy za udział!!!