logotype
img1
img2
img3

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/EFR 31.03.2023r.

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu  grantowego „Sądecka Integracja” finansowanego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach 15 Osi Priorytetowej  REACT-EU (EFS)DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM.

Zamówienie prowadzone jest w celu wyłonienia osób/firmy szkoleniowej do przeprowadzania doradztwa w zakresie Rynku Pracy i Integracji w ramach projektu "Sądecka Integracja"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/EFR

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/EFR 31.03.2023r.

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu  grantowego „Sądecka Integracja” finansowanego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach 15 Osi Priorytetowej  REACT-EU (EFS)DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM.

Zamówienie prowadzone jest w celu wyłonienia firmy szkoleniowej do przeprowadzanie kursu języka polskiego  w ramach projektu "Sądecka Integracja"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/EFR

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

Wizyta na zakonczenie projektu w regionie Lentekhi

WIZYTA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU W REGIONIE LENTEKHI W GRUZJI 

W dniach 22.07.2016-26.07.2016 w regionie Lentekhi w Gruzji przeprowadzona zostanie wizyta na zakończenie realizacji projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Wizyta zespołu zarządzającego będzie miała na celu analizę przebiegu projektu, podsumowanie efektów jego realizacji oraz określenie możliwości dalszej współpracy i wspierania rozwoju edukacji w regionie Lentekhi.

WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net

 

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.

Innowacyjne narzedzia edukacyjne ERASMUS+

https://www.ssw-sopot.pl/wp-content/uploads/2016/04/Intro_Erasmus1.jpg
Europejska Fundacja Rozwoju

wspólnie z

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH
- Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej z POLSKI

w okresie 01.12.2018-30.11.2020 realizuje projekt

"Innowacyjne narzędzia edukacyjne"
 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Celem projektu jest opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra będzie służyła nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpłynie na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Zapraszamy do udziału!!!

Wizyta na zakonczenie projektu w regionie Uzhorod

WIZYTA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU W REGIONIE UŻHOROD NA UKRAINIE  


W dniach 17.06.2016-18.06.2016 w regionie Użhorod na Ukrainie przeprowadzona zostanie wizyta na zakończenie realizacji projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Wizyta zespołu zarządzającego będzie miała na celu analizę przebiegu projektu, podsumowanie efektów jego realizacji oraz określenie możliwości dalszej współpracy i wspierania rozwoju edukacji w regionie Użhorod na Ukrainie.

WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net

 

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.