logotype
img1
img2
img3

O projekcie

 

Tytuł projektu: „Innowacje w edukacji VET”
Numer umowy o dofinansowanie: 2023-2-PL01-KA220-VET-000174283
Okres realizacji: 01.04.2024r. do 31.03.2026
Finansowanie: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Lider Projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (PL)
Partnerzy projektu:  
-Střední škola, příspěvková organizace z Jablunkov (CZ)
-Stredna odborna skola technicka z Popradu (SK)

Celem projektu jest stworzenie, przetestowanie, dopracowanie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych w postaci PORTALU z GENERATOREM WEBQUESTÓW oraz 40 WEBQUESTAMI-KONSPEKTAMI/SCENARIUSZAMI LEKCJI opartymi na innowacyjnej metodzie nauczania pozwalającej na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym młodzieży na poziome szkół zawodowych/technicznych w Polsce, Słowacji i Czechach. Projekt wpłynie na poprawę jakości/skuteczności edukacji na tym poziomie.

Realizacja projektu rozpocznie się od stworzenia wersji wstępnych (testowych) innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w postaci PORTALU z GENERATOREM WEBQUEST, 40 WEBQUESTÓW opracowanych od strony metodologicznej i w wersji HTML/on-line, następnie ich przetestowania w środowisku szkolnym w Polsce, Czechach i Słowacji w celu zweryfikowania ich skuteczności edukacyjnej oraz opracowania wersji finalnych które na koniec zostaną upowszechnione w szeroko rozumianym środowisku edukacyjnym w tych 3 krajach.

Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie i upowszechnienie na szeroką skalę innowacyjnego narzędzia edukacyjnego w postaci 40 WEBQUESTÓW-KONSPEKTÓW/SCENARIUSZY LEKCJI wpływającego na poprawę jakości edukacji na poziomie zawodowym/technicznym. Skorzystanie z narzędzi pozwali na zwiększenie wśród uczniów ze szkół zawodowych/technicznych wiedzy branżowej oraz nabycie kompetencji miękkich w odpowiedzi na aktualne i przyszłe oczekiwania ze strony zmieniającego się rynku pracy w całej UE.